Bostäder

Efterfrågan på bostäder – vi ger dig ett bra förmedlingsanbud på försäljningen av ditt hem !

Pertti, 0400 309 490 | Teija, 0400 827 788

Vi är måna om våra kunders hälsa och följer myndigheternas rekommendationer gällande coronaviruset. Vi ordnar för tillfället endast privata visningar. Ring och boka en för dig lämplig tid.