Hyresobjekt

Vi handhar hyresförmedling av bostäder i Pargas !

Vi förevisar hyreslägenheten och gör upp hyreskontrakt.
Provisionen för uthyrningsuppdraget är 1 månads hyra + moms 24 %, dock minst 500 €, inkl. moms.
Affärslokal; 1 månads hyra + moms 24 %, dock minst 550 €, inkl. moms.
Höjning av hyra eller korrigering av hyresavtal, 75 €, inkl. moms.
Uppsägning av hyresavtal, 75 €, inkl. moms.
Hyresavtal 250 €, inkl. moms.

I vår hyresförmedlingsprovision ingår bl.a. granskning av hyresgästens kredituppgifter.

För hyresgästen är förmedlingen avgiftsfri.
Hyresgästen ger 2-3 månaders hyresgaranti.

Mer information fås av: Annalotta Santa-Paavola, 040 5464 539.
förnamn.efternamn@saaristovalittaja.fi

Ei kohteita