Om företaget

Skärgårdsmäklaren Ab är ett lokalt företag som redan över 40 år har fungerat i Pargas och skärgården. Vi har valt att fortsätta som ett familjeföretag. Hos oss blir du betjänad av samma bekanta kunniga personal.

Vi är ett mycket bra team, där alla aktivt arbetar mot samma mål för att alla parter skall känna sig nöjda.

Vi är måna om vårt goda rykte och upplever att vi har lyckats när våra kunder rekommenderar oss för sina bekanta. Vår tanke är att du som kund skall känna dig omhändertagen och trygg under hela försäljningsskedet.

Vi är en ärlig och fristående fastighetsförmedlingsbyrå med goda kontakter till olika banker och tjänstemän. Vi kan branschens lagstiftning och följer Finlands Fastighetsmäklare r.f:s rekommendationer om etik och God Förmedlingssed. Vi är ansvarsförsäkrade och fortbildar oss mera hela tiden.

Värden

 1. Lönsamhet är ett bestående mål
  • Styr våra investeringar och vår utveckling
  • Tryggar en stabil utveckling, god avkastning för ägarna, konkurrenskraftiga förmåner för personalen, förutsättning för fortsatt verksamhet
 2. Ärlighet är en grundförutsättning
  • Kunderna, personalen och våra samarbetspartner kan lita på att vi arbetar med hög moral, rättvistänkande och god etik
 3. Vi prutar inte på sakkunskapen
  • Bästa kunskapen om förhållandena på marknaden, bästa tilläggstjänsterna och högsta prioritet på bra kundservice

Våra löften

 1. Bästa kunskapen om marknadsförhållandena
  • Det bästa priset som kan uppnås på en realistisk försäljningstid
  • Den enda lokala mäklaren
 2. Kunniga och tjänstvilliga
  • Utbildning av personal och personlig utveckling är en självklar sak
  • Vi har mod att utmana oss själv och förmåga att lyckas
  • Vi utgår alltid från kundens behov och tänker på en långsiktig relation
  • Alla behövliga juridiska tilläggstjänster på samma ställe
 3. Pålitliga och ärliga
  • Samarbetar med myndigheter och banker
 4. Lönsamhet
  • Ett gott resultat är en förutsättning för fortsatt verksamhet

Prislista

I VÅRT FÖRMEDLINGSARVODE INGÅR:

 • Besök på platsen och värdering av objektet
 • Fotografering. Flygbilder och 3D bilder enligt överenskommelse
 • Behövliga dokument och kontrollering av dem
 • Framtagning av marknadsföringsmaterial
 • Annonsering på Etuovi- och Oikotie portalerna samt företagets egna sociala medier
 • Tidningsannonsering enligt överenskommelse
 • Förmedlaren personligen på visningarna
 • Uppgörande av köpebrev och arrangerande av köpetillfälle
 • Båttransporter till objekt på holme

Förmedlingsarvode

Bostäder och egnahemshus – 3,98 % av skuldfria priset, minimiarvode 3200 €

Fritidsobjekt – 4,96 %, minimiarvode 3700 €

Skärgårdsobjekt som kräver båttransport eller andra specialarrangemang – 6,20 %, minimiarvode 4500 €

Hyresförmedling – 1,24 x månadshyran, minimiarvode 500 €

I priserna ingår moms 24 %

Utöver förmedlingsarvodet debiteras kostnaderna för behövliga handlingar.


HOS OSS BETALAR DU INGET OM FÖRSÄLJNINGEN AVSLUTAS UTAN KÖP

Värdering

MUNTLIG VÄRDERING VID EVENTUELLT UPPDRAGSKONTRAKT ALLTID KOSTNADSFRITT

Skriftlig värdering, utan platssyn, 380 €
Skriftlig värdering, aktielägenhet 450 € + resekostnader och handlingar
Skriftlig värdering, fastighet 650 € + resekostnader och handlingar

Övriga uppdrag

Uppgörande av köpebrev

 • Aktielägenhet 450 €
 • Fastighet 650 €
 • Köpvittne 128 €

Kostnader för handlingar.

Juridiska ärenden

 • Bouppteckning (inkl. värdering), 1000 € + handlingar
 • Gåvobrev (inkl. värdering), 1000 € + handlingar
 • Testamente, 500 €
 • Intressebevakningsfullmakt, 150 €
 • Livstestamente, 150 €
 • Registrering av äganderätt till aktielägenhet, 150 € + registreringsavgift LMV 69 €
 • Kort konsultering, 150 €

Handlingar

Fastighetsregisterutdrag 18,00 €
Lagfartsbevis 18,00 €
Gravationsbevis 18,00 €
Kartutdrag 18,00 €
Disponentintyg enligt faktura

I priserna ingår moms 24 %