Teija Laaksonen

Vicehäradshövding, verkställande direktör
Fastighetsmäklare AFM
Offentligt köpvittne
tel. 0400 827 788